..

Ban Tuyên giáo phải giải trình với Ban bí thư, Bộ Chính trị về Bộ sách do Phan Huy Lê làm chủ biên

Hiện nay có một số người đang tích cực rêu rao trên mạng rằng quá trình soạn thảo và xuất bản Bộ sách Lịch sử 15 tập do ông Gs Phan Huy Lê làm Tổng Chủ biên đã có sự “chỉ đạo”, “giám sát” của Chủ tịch nước, chuyên viên văn phòng CT nước khen ngợi, rồi nào là Ban Tuyên giáo do ông Võ Văn Thưởng trực tiếp chỉ đạo v…v…

Vì vậy, theo ý kiến của những người này thì việc lên tiếng chỉ trích Gs Phan Huy Lê cùng Nhóm Chủ biên bộ sách là chống Đảng, Nhà nước, thậm chí theo họ, có thể do chỉ đạo của Trung Quốc!

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và đã Chính thức khẳng định với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo rằng Hội đồng Biên soạn bộ sách đã qua mặt Ban khi xuất bản bộ sách này.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đang chỉ đạo xử lý và báo cáo với Ban Bí thư và Bộ Chính trị.


Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Flag Counter