..

Một thông cáo Sai trái, tiêu cực không đáng được hoan nghênh của EU

Chiều 30/11/2017, Ông Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về vụ án Blogger Mẹ Nấm. Trong đó, ông Bruno Angelet khẳng định: “Bản án này hoàn toàn trái với Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Chính trị và Dân sự mà Việt Nam là một bên tham gia.

Xem ra, ông Bruno Angelet, lộng ngôn lẫn lộng quyền, ai giao cho ông có quyền can thiệp vào công việc của người VN, với cái gọi “Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Chính trị và Dân sự mà Việt Nam là một bên tham gia” mà ông đã viện dẫn Không đồng nghĩa với việc VN mất đi quyền thiêng liêng của một đất nước độc lập có chủ quyền mà VN có đầy đủ thẩm quyền phán quyết.. ngay trên lãnh thổ nước mình trên cơ sở luật pháp đã được hiến pháp quy định.

img2393-1512019111444
Người dân VN yêu cầu Ông, hãy đọc kỹ “Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự…..”. Giới hạn quan trọng nhất đối với nhân quyền là trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Vì thế, Nhân quyền, không bao giờ được phép cao hơn chủ quyền và an ninh của đất nước
Rõ ràng, liên minh châu Âu đã và đang can thiệp thô bạo vào công việc của người VN, bằng việc ra thông cáo báo chí mang màu sắc chính trị về vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi tội danh của y đã xác định “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, vi phạmTuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Trong khi đó Điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự đã khẳng định: Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, Tuy nhiên, Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai.
Rõ ràng, vụ xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hoàn toàn công khai và minh bạch việc đòi hỏi của ông Bruno Angelet, cho phái đoàn và các đại sứ của liên minh này tham dự phiên tòa là không cần thiết, vô lý, vi phạm chủ quyền và trái với Luật pháp Việt Nam vì thế không thể chấp nhận được.

 

Để, bảo lưu cái gọi “Thông cáo báo chí” sai trái và không đúng thẩm quyền của Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam còn ngạo mạn và cay cú cho rằng: “EU sẽ nêu lại trường hợp Mẹ Nấm và một số người khác tại phiên họp ở Hà Nội”. Dư luận cho rằng, Đây là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Việt Nam, đi ngược luật pháp và quan hệ ngoại giao quốc tế. Trong đó, khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”.
Điều này được hiểu, không một quốc gia nào được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của quốc gia khác; Tôn trọng quyền của mỗi quốc gia độc lập có chủ quyền đó là quyền tự chọn thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và cả an ninh quốc gia, không có sự can thiệp từ phía các quốc gia khác mà các nước trong thành viên EU không phải là trường hợp ngoại lệ.
Thật đáng tiếc, phát ngôn của ông Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là “không đáng được hoan nghênh”, bởi nó mang màu sắc chính trị thuần túy hơn là tính minh bạch của một vụ án…Hành vi đó, được ví như một hành động bảo kê nhân quyền, cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật, của những kẻ chống phá chính quyền Việt Nam. Có thể, coi đây là việc làm rất tiêu cực, rất đáng tiếc của EU, vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây phương hại đến mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam – EU.
Ngày 2/12/2017

Nguyễn Kim Khanh

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Flag Counter